Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dünya Sanat Günü 2022


MERKEZİN KURULUŞU VE AMACI


Ülkemiz güneyden Afrika Plakası ile Arap Plakası, kuzeyden Avrasya Plakası’nın hareketlerinin etkisi altında kaldığından tektonik olarak kırılmalar sonucunda çok fazla tektonik birlikler oluşmuştur. Bu tektonik birlikler Anadolu Plakasına metalik ve metalik olmayan mineral-cevher zenginliği kazandırmıştır. Bu nedenle Anadolu çok çeşitli ve bolluk gösteren yarı değerli mineraller açısından önem kazanmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde 13.07.2014 tarihli 29059 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Merkezin başlıca amacı; Ülkemizin mücevher ve geleneksel el sanatları konusunda var olan kaynak potansiyelini, araştırmalar ve uygulamalar yaparak gereken düzeyde lojistik ve teknik desteği oluşturarak topluma artı katma değer kazandırmaktır. Böylece ülkemizde mücevher ve geleneksel el sanatları alanında parasal kazançların yanında eğitimli sektör elemanları da yetiştirilmiş olacaktır. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi” ilgili yönetmelik kapsamında rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin